Your source for great opportunities

Let our jobs come to you

Digital Risk Officer

Mô tả công việc

 • Đóng vai trò quản trị rủi ro hoạt động ở tuyền phòng thủ thứ nhất:
 • Rà soát các chính sách, quy định, quy trình, dự án, sản phẩm (do chính đơn vị phụ trách hoặc bị tác động) để nhận diện và kiểm soát các điểm yếu/rủi ro và thực hiện hành động khắc phục;
  • Tự thực hiện nhận diện và đánh giá tất cả rủi ro hoạt động của đơn vị để chủ động phát hiện các điểm yếu kiểm soát nào và kịp thời thực hiện hành động khắc phục;
  • Chuẩn bị và triển khai kế hoạch đánh giá chốt kiểm soát định kỳ;
  • Triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát các chỉ số rủi ro đối với các rủi ro hoạt động trong yếu đơn vị nhận diện được và đưa ra các kế hoạch hành động khắc phục khi chỉ số bị vượt ngưỡng.
  • Ngay lập tức ghi nhận và báo cáo tất cả sự cố và vấn đề rủi ro phát hiện được, xác định nguyên nhân gốc rễ, xác định hành động để khắc phục, chỉ định trách nhiệm thực hiện hành động và theo dõi tiến độ hoàn thành;
  • Thường xuyên cập nhật, báo cáo trạng thái rủi ro hoạt động và hành động xử lý rủi ro cho Lãnh đạo Khối và Tuyến phòng thủ thứ hai.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc Ngân hàng/tài chính,.. hoặc có liên quan.
 • Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
 • Hiểu biết về quy trình phát triển và vận hành sản phẩm ngân hàng
 • Hiểu biết về các quy định của NHNN trong lĩnh vực NH điện tử
 • 3-5 năm ở vị trí tương đương
 • Am hiểu lĩnh vực quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
 • Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao
 • Kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, đàm phán/giải quyết vấn đề

Location: Ha Noi

Ref No: HCM379

Application Deadline:

Type: Full time , Permanent

Salary Range: Up to 90,000,000 VND

Share: